Mizgier Polskie świeże jaja z chowu klatkowego M 10 sztuk

Mizgier Polskie świeże jaja z chowu klatkowego M 10 sztuk
7,99 zł
0,58 kg
13,78 zł/1 kg

Produkt niedostępny


Jaja od kur dodatkowo szczepionych przeciwko Salmonellozie; karmionych paszą opartą o soję wolną od GMO, z co najmniej 60% udziałem zbóż. Klasa wagowa: M - średnie (63 g > masa ≥ 53 g).