Staropolanka Kids Woda źródlana niegazowana 330 ml

Staropolanka Kids Woda źródlana niegazowana 330 ml
1,99 zł
0,33 l
6,03 zł/1 l

Zawartość charakterystycznych składników mineralnych:
Kationy mg/l
Ca 2+ 64,70
Mg 2+ 9,36
Na + 2,62
K + 1,72
Aniony mg/l
HCO3 - 205,00
SO4 2- 27,00
Cl - 5,20
F - 0,21
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych: 335,00 mg/l
Data analizy: 17.12.2014